ائمه و اولیاء الهی که در مراحلی را از کمال روح طی کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا