وی از خاندان سادات سکاکی است/ سید علی اکبر ابوترابی/ سیدالاسرا

دکمه بازگشت به بالا